top_img

Ceny

Sposób wyceny przekładów wykonywanych przez biura tłumaczeń w Czechach i innych krajach jest niejednolity. Merciere stosuje najbardziej sprawiedliwą jednostkę rozliczeniową za tłumaczenia zwykłe (bez uwierzytelnienia) – jest nią słowo źródłowe. „Źródłowe” oznacza słowo w dokumencie źródłowym (oryginalnym), który będzie tłumaczony na język obcy (docelowy). Dla klienta taki sposób rozliczenia jest w pełni przejrzysty. Każdy może od razu samodzielnie określić, na przykład na podstawie statystyki dostępnej w dokumencie Word, ile będzie kosztował dany przekład.

Transparentność, konkretność, prostota... wszystkie te elementy składają się na filozofię biura tłumaczeń Merciere.

Dlaczego słowo?

Wiąże się to ze specyfiką narzędzi CAT, których używamy. Praca nad tekstem w takim oprogramowaniu zaczyna się od analizy początkowej, która pozwala określić ilość tekstu i występujących w nim powtórzeń. Na tej podstawie można ustalić, ile słów znajduje się w dokumencie, jaki jest stopień powtarzalności tekstu w obrębie dokumentu i w porównaniu z pamięcią tłumaczeniową (TM) – jeśli została ona utworzona dla projektu/klienta.

Merciere nie korzysta ze stron obliczeniowych (rozliczeniowych, znormalizowanych)

Na rynku w dalszym ciągu można spotkać biura, które kurczowo trzymają się wyceny uwzględniającej liczbę stron znormalizowanych. Niektóre agencje definiują stronę obliczeniową niewtajemniczonemu klientowi jako liczbę znaków (ze spacjami, czasami bez nich) podzieloną przez 1800.

Inne firmy stosują następującą definicję strony znormalizowanej: liczba znaków ze spacjami / 1600. Zdarza się też wariant wyceny obejmującej 1500 znaków ze spacjami. Całość liczy się przy tym na podstawie języka docelowego (czyli po przetłumaczeniu dokumentu). W związku z tym klient do ostatniej chwili nie wie, czy za projekt zapłaci 1600,00 zł, 1900,00 zł czy może na przykład 2400,00 zł. Różnice bywają znaczne.

Merciere gra fair.

Ponieważ Merciere korzysta z narzędzi CAT, wycena tłumaczeń dokonywana jest na podstawie liczby słów w dokumencie źródłowym. Wyjątek od tej reguły stanowią jedynie rękopisy oraz tłumaczenia z bardzo złej jakości skanów. W takim przypadku klient płaci za słowa w języku docelowym. Wszystkie pozostałe formaty, takie jak niezabezpieczone pliki PDF, dobrej jakości skany, pliki z programów Excel, Power Point, a także .html, .xml, pliki grafiki wektorowej z programów InDesign, FrameMaker, PageMaker czy pliki CAD z Corela, AutoCADa itp., po drobnych modyfikacjach mogą być przetwarzane przez narzędzia CAT.

Napisz do nas i poproś o wycenę.

bottom_img
bottom_shadow