top_img

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne oferujemy wszystkim firmom działającym w specjalistycznych dziedzinach, w których kluczowym elementem jest najwyższa jakość usług. Zależy nam przede wszystkim na jakości, nie na ilości. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że poprawność i precyzyjność tłumaczenia dokumentów technicznych czy fachowych tekstów powinna być zawsze stawiana na pierwszym miejscu.

Dlaczego precyzja jest tak ważna?

Wagę adekwatności tłumaczenia dokumentów technicznych i tekstów specjalistycznych bardzo dobrze ilustruje przykład czeskiego określenia „mrtvý muž”. W znaczeniu ogólnym takie połączenie wyrazów tłumaczy się jako „martwy człowiek”. Jeśli jednak to samo wyrażenie pojawia się w kontekście transportu szynowego, oznacza ono „czuwak”, czyli ważny element zabezpieczający, który sprawdza przytomność maszynisty podczas obsługi pojazdu. Gdyby niedoświadczony tłumacz zastosował tu przekład dosłowny, przełożyłoby się to na problemy w procesie lokalizacji oprogramowania pokładowego. Wprowadzenie błędu terminologicznego do rozległej dokumentacji utrudniłoby późniejszą korektę, a nawet mogłoby stanowić powód odmowy wydania świadectwa homologacji.

Zapewniamy kompleksowe tłumaczenia:

  • podręczników technicznych
  • instrukcji obsługi
  • wykazów części
  • dokumentacji maszyn i urządzeń
  • rysunków technicznych (programy CAD)
  • słowników terminologicznych

Merciere specjalizuje się w wąskim obszarze kombinacji językowych, który obejmuje przede wszystkim języki europejskie. Tłumaczymy z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, słowackiego, polskiego, węgierskiego, rosyjskiego i rumuńskiego na język czeski oraz w odwrotnym kierunku. W obrębie wymienionej listy zajmujemy się również tłumaczeniami we wszystkich możliwych parach językowych.

Korzystamy z pomocy najlepszych specjalistów oraz lingwistów i używamy specjalistycznego oprogramowania, tak zwanych narzędzi CAT. To najnowsza technologia, która nie tylko podnosi jakość tłumaczeń, ale też obniża ich koszt po stronie klienta.

Jak to możliwe? Programy te pracują w oparciu o tzw. pamięć tłumaczeniową (TM). Dzięki niej zdania, które zostało już raz przetłumaczone, nie trzeba przekładać w przyszłości. To sprawia, że nasza praca jest szybsza, tańsza, a przede wszystkim bardziej spójna pod względem terminologii, co przekłada się na wysoką jakość usług.

Przestrzegamy norm branżowych

Normy branżowe nie stanowią dla nas obciążenia administracyjnego. Kierujemy się nimi, bo pozwoliły nam podnieść jakość naszych usług z korzyścią dla klientów. Wszystkie nasze procesy są zgodne z normą ČSN EN ISO 17100:2015. Ta norma branżowa określa wymagania dla tłumaczeń, jeśli chodzi o organizację zasobów ludzkich i technicznych, zarządzanie jakością oraz projektami, uwzględnia przy tym warunki umów, a także procedury świadczenia usług. Obejmuje również definicje procesów opracowywania tłumaczeń i różnych związanych z nimi aspektów, np. weryfikacji jakości i wykrywalności błędów. Stosujemy się także do normy ISO 9001:2015, która w ujęciu ogólnym opisuje wymagania dla systemu zarządzania jakością.

Napisz do nas i poproś o wycenę tłumaczenia technicznego (lub innego).

bottom_img
bottom_shadow