top_img

Tłumaczenia ustne

Poza tłumaczenia pisemnymi Merciere oferuje również tłumaczenia ustne. Profesjonalny tłumacz ustny sprawdzi się w każdej sytuacji – nawet jeśli wydaje Ci się, że Twoja znajomość języka obcego jest wystarczająca, rozmowy handlowe z zagranicznym kontrahentem (twarzą w twarz) nierzadko dowodzą, że jest to błędne założenie. Obecność tłumacza ustnego podczas spotkania biznesowego nie stanowi przejawu słabości – wręcz przeciwnie: świadczy o profesjonalizmie. Jeśli z partnerami handlowymi, na przykład Azjatami, będziesz rozmawiać w ich języku ojczystym, zawarcie kontraktu stanie się znacznie łatwiejsze. Profesjonalni tłumacze ustni biura Merciere podpisują specjalne umowy, w których zobowiązują się do zachowania poufności, klient nie musi zatem obawiać się ewentualnego wycieku informacji.

Tłumaczenia telefoniczne

Na pewno kiedyś spotkałeś się z taką sytuacją. Zagraniczny klient nie chce zapłacić zaległej faktury, nie reaguje na Twoje e-maile, Ty zaś nie posługujesz się jego językiem. To kolejna sytuacja, w której Merciere przychodzi z pomocą. Jeśli sprecyzujesz nam szczegóły danej sprawy, profesjonalni tłumacze agencji Merciere zadzwonią do Twojego klienta i porozmawiają z nim w Twoim imieniu.

Tłumaczenie podczas kongresów, konferencji i spotkań

Twoja firma świętuje ważny jubileusz powstania i w ramach obchodów chcesz zaprosić zagranicznych partnerów handlowych? Między innymi z myślą o takich przedsięwzięciach biuro Merciere udostępnia sprzęt do tłumaczeń konferencyjnych (tłumaczenia do słuchawek) i zapewnia przygotowanie konkretnego wydarzenia pod względem organizacyjnym, technicznym oraz językowym.

Napisz do nas i poproś o wycenę tłumaczeń ustnych.

bottom_img
bottom_shadow