top_img

Doświadczenie

Merciere pracuje zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania zasobami. Takie podejście jest możliwe dzięki bogatym doświadczeniom zawodowym, jakie nasi pracownicy i współpracownicy zdobyli w branży tłumaczeniowej.

Wartość dodana

Doświadczenie zespołu tworzy wartość dodaną, którą Merciere wnosi do każdego projektu. To najważniejszy z obszarów zarządzania projektami. W praktyce oznacza to, że dzięki doświadczeniom, opracowanemu systemowi zarządzania, kontroli i najlepszym praktykom Merciere podczas pracy nad projektem klienta zwraca uwagę także na inne czynniki niż konkurencja.

Jakość

Merciere dąży do utrzymania wypracowanych procesów w zrównoważonej formie, a także do ich śledzenia i doskonalenia – to właśnie dlatego nasze biuro wdrożyło swój własny system zarządzania jakością. Opiera się on na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest norma ISO 9001:2015, która definiuje ogólne wymagania w zakresie zarządzania procesem jakości, drugi to norma branżowa EN 17100:2015. Ta ostatnia wyraźnie definiuje proces tłumaczenia od etapu wyboru dostawcy, jego oceny, przez fazę cząstkową procesu tłumaczenia i regulację relacji pomiędzy klientem i podmiotem świadczącym usługi tłumaczeniowe.

bottom_img
bottom_shadow