top_img

Studium przypadku

Klient biura tłumaczeń Merciere prowadzi działalność handlową na terenie Czech, Słowacji, Polski i Węgier. Spółka-matka ma siedzibę we Francji. Przedmiotem działalności klienta jest internetowa sprzedaż wyposażenia do biur, szkół, magazynów i domów.

Zleceniodawcy zależało na otrzymaniu wysokiej jakości tłumaczeń z języka czeskiego na polski, słowacki oraz węgierski. Jednym z wymagań klienta było uwzględnienie w przekładach jak największej liczby słów kluczowych odpowiednich dla każdego z produktów (co wiąże się z optymalizacją treści pod kątem wyszukiwarek internetowych).

Specjalnie na potrzeby tego projektu utworzono 3 trzyosobowe zespoły tłumaczy (wszyscy tłumacze to native speakerzy danego języka), które przeszły szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli klienta – copywriterów oraz specjalistów ds. marketingu. Na tym etapie jednoznacznie zdefiniowano wymagania dotyczące stosowania właściwych słów kluczowych i wspólnie wybrano najodpowiedniejszą formę interpretacji treści.

Za pomocą narzędzi CAT firmy określiliśmy kluczową terminologię (TB), której tłumaczenie zleciliśmy naszym tłumaczom, a następnie przekazaliśmy klientowi celem weryfikacji i zatwierdzenia. Kolejnym krokiem było utworzenie pamięci tłumaczeniowej (TM) na podstawie istniejących już przekładów. Ostatni etap stanowiło połączenie naszych procesów tłumaczeniowych z procesami klienta. W tej fazie omawialiśmy przede wszystkim kwestie struktury danych wejściowych i wyjściowych (format .xml). Po wdrożeniu procesu projekt jest opracowywany za pomocą oprogramowania CAT SDL Trados Studio 2019.

Po sześciu miesiącach i po przetłumaczeniu około 600 000 słów klient zauważa wzrost liczby odwiedzin strony o 20%, po jednym roku i przetłumaczeniu około 1 700 000 słów wzrost liczby odwiedzin wynosi już 40%.

bottom_img
bottom_shadow