top_img

CAT nástroje

Merciere sleduje světové trendy v překladatelském průmyslu a disponuje nástroji a technologiemi, které jsou na špičce ve svém oboru. Technologie v překladatelství = CAT nástroje. Jejich označení pochází z anglického Computer Assisted Translation tools, což označuje nástroje, kterými při překladu počítač pouze překladatele podporuje. Překlad samotný je plně kontrolován a produkován mozkem a prsty člověka.

Ve spojení počítače, překladu a člověka se každému vybaví strojový překlad neboli Machine Translation (MT), na jehož principu pracují internetové překladače. To ale s CAT nástroji nemá nic společného. CAT nástroje pouze zjednodušují rutinní práci překladatele. Avšak kvalita konečného výsledku záleží jen a pouze na lidském faktoru. Člověk zdokonaluje svůj cit pro řeč po tisíce let, proto je tak důležitý v porovnání s informačními technologiemi, které se zdokonalují maximálně desítky let.

Jak funguje překladová paměť

Princip CAT nástrojů je prostý - co překladatel přeloží – kupříkladu v rámci projektu překladů technické dokumentace k vašemu strojnímu zařízení – se uloží do tak zvané překladové paměti nebo Translation Memory (TM). Pokud se pak stejná věta nebo její část, podobná v určitém procentu té původní kdykoli v budoucnu objeví, překladatel dostane z TM nabídku (s uvedením míry shody v %) a je na něm, zdali větu (segment) upraví nebo či zda jej – v případě 100% shody s původní větou - využije v plné míře bez nutnosti zásahu.

Všimněte si, že vždy hovoříme o celých větách (segmentech). CAT nástroje nepracují s jednotlivými slovy, pokud tato nejsou samotně stojící.

Konzistence, kvalita, rychlost a úspora

CAT a přidružené nástroje zaměřené na kontrolu kvality mají významný vliv na celkovou konzistenci překladu. Samy dokážou detekovat, že jedna věta (segment) byl jednou přeložen nějak a na jiném místě jiným způsobem. Mimo to, pokud se v dokumentech texty opakují a TM vykazuje 100% shody, překladatel provádí pouze potvrzení a korekturu těchto shod. Všechny tyto faktory mají pozitivní vliv na rychlost, kvalitu a v neposlední řadě také na cenu.

Potřebujete kvalitní překlad vašich dokumentů? Napište nám.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty