top_img

Medicínské a farmaceutické překlady

Medicínské dokumenty v Merciere překládají pouze vysokoškolsky vzdělaní profesionálové, kteří bezchybně zvládají jazyk i specifickou terminologii oblastí, jako je farmakologie, klinická medicína či onkologie, protože oblast překladů zdravotnických dokumentů vyžaduje více než kvalifikované překladatele.

Kromě dokonalé znalosti cizích jazyků jsou na překladatele kladeny vysoké nároky také, co se týče odborných medicínských znalostí. Dosah a důsledky špatného překladu např. indikace léků či vedlejších účinků jsou nedozírné.

Přesnost na první místě

Medicínské překlady jsou závažné zejména z pohledu lidského zdraví. Jakákoliv chyba při překládání lékařských dokumentů by mohla mít fatální důsledky. Přesnost a správná interpretace přeložených dokumentů je pro Merciere na prvním místě, a proto za zkušené a ověřené překladatele ručíme.

Merciere zajistí komplexní profesionální překlady v těchto oblastech

  • příbalové letáky
  • lékařské zprávy
  • klinické studie
  • články z odborných časopisů
  • dokumentace ke klinickým zkouškám
  • zdravotní dokumentace
  • manuály k lékařským přístrojům

Merciere se specializuje na omezené množství jazykových kombinací, kterými jsou především evropské jazyky. Překládáme z angličtiny, němčiny, francouzštiny, slovenštiny, polštiny, maďarštiny, ruštiny a rumunštiny do českého jazyka a naopak. Samozřejmostí jsou také překlady mezi různými jazykovými kombinacemi.

Kromě nejlepších odborníků a lingvistů využíváme také specializované softwary, takzvané CAT nástroje. Tyto nejnovější technologie nejen zvyšují kvalitu překladů, ale také snižují vaše výdaje.

Proč tomu tak je? Tyto nástroje pracují s tzv. překladovou pamětí (TM). Základní princip spočívá v tom, že jednou přeložené věty není nutné překládat znovu a znovu. Naše práce je díky tomu rychlejší, levnější, ale zejména konzistentnější v terminologii a tím pádem kvalitnější.

Dodržujeme oborové normy

Oborové normy v žádném případě nepovažujeme za administrativní zátěž. Umožnily nám zvýšit kvalitu našich služeb ve prospěch našich zákazníků, a proto se jimi řídíme. Veškeré naše procesy probíhají v souladu s oborovou normou ISO 17100:2015 stanovující požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, řízení kvality a projektů včetně smluvních podmínek a postupů poskytování služby. Součástí normy jsou také definice procesů tvorby překladů a s nimi souvisejících hledisek, jako je například prokazování kvality a sledovatelnosti. Rovněž se řídíme normou ISO 9001:2015 stanovující požadavky na systém řízení kvality obecně.

Napište si o cenovou nabídku nejen na medicínské překlady.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty