top_img

Lokalizace software

Překlad software neboli jeho lokalizace se nemusí nutně týkat jen jeho vývojářů. Merciere a tým profesionálních lokalizačních inženýrů nabízí řešení lokalizací programů a aplikací přímo pro koncové uživatele. Stačí mít k dispozici zdrojový kód programu, případně řetězce (stringy) či extrahované texty.

Proč lokalizace?

Není překlad jako překlad. U aplikací a softwarů se nikdy nejedná pouze o strohý překlad. Všechny aplikace se musí kvalitně (v kontextu daného oboru) přeložit, a při procesu překladu musí být více než kdy jindy brány v úvahu lokální podmínky v zemi, do jejíhož jazyka se program překládá a kde s ním budou koncoví uživatelé pracovat. V tomto smyslu hovoříme o přizpůsobení místním zvyklostem a uživatelským standardům. Typickým příkladem rozdílnosti v mezinárodním použití je nápis na tlačítku ENTER. V České republice se nejčastěji překládá jako POTVRDIT nebo se ponechává ve své anglické podobě anebo se nahrazuje pouhým OK. Kdyby se však nejednalo o lokalizaci software, mohl by překlad být VSTOUPIT, ZAČÍT atd. Oproti tomu polština připouští pro oblast lokalizace software pouze ENTER a žádnou jinou možnost.

Profesionální překladatelé a lokalizační specialisté v Merciere mají bohaté zkušenosti, jež uplatní i ve vašich lokalizačních projektech.

Napište si o cenovou nabídku pro lokalizaci software.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty