top_img

Ekonomické překlady

V Merciere neexistuje pojem „obyčejný překlad“. Ekonomické dokumenty mají pro každou společnost zásadní význam. Jsou ekonomickým vyjádřením jejího postavení na trhu a zároveň poskytují dalším společnostem, partnerům, zákazníkům, zaměstnancům, investorům, státní správě důležité informace. Nejinak tomu je u zahraničních společností, které určitě neocení špatně ne-li dokonce laicky přeložený dokument. Takový dokument u možného partnera rozhodně velkou důvěru nevzbudí.

Překlady ekonomických dokumentů bývají považovány za běžné a ne vždy je jim věnováno tolik pozornosti, kolik si opravdu zaslouží. Pro Merciere jsou všechny překlady stejně hodnotné a s patřičnou péčí se jim věnujeme. Spolupracujeme s překladateli, kteří samozřejmě dokonale ovládají cizí jazyk, ale zároveň mají odpovídající ekonomické vzdělání a praxi. Díky tomu ručíme za nejvyšší kvalitu překladu.

Zajistíme překlady těchto dokumentů ekonomické povahy

  • účetní závěrky
  • auditní zprávy
  • daňové dokumenty
  • personalistickou dokumentaci
  • ekonomické studie a články
  • analýzy a předpovědi
  • normy, příručky
  • obchodní korespondenci
  • a jiné

Merciere se specializuje na omezené množství jazykových kombinací, kterými jsou především evropské jazyky. Překládáme z angličtiny, němčiny, francouzštiny, slovenštiny, polštiny, maďarštiny, ruštiny a rumunštiny do českého jazyka a naopak. Samozřejmostí jsou také překlady mezi různými jazykovými kombinacemi.

Kromě nejlepších odborníků a lingvistů využíváme také specializované softwary, takzvané CAT nástroje. Tyto nejnovější technologie nejen zvyšují kvalitu překladů, ale také snižují vaše výdaje.

Proč tomu tak je? Tyto nástroje pracují s tzv. překladovou pamětí (TM). Základní princip spočívá v tom, že jednou přeložené věty není nutné překládat znovu a znovu. Naše práce je díky tomu rychlejší, levnější, ale zejména konzistentnější v terminologii a tím pádem kvalitnější.

Dodržujme oborové normy

Oborové normy v žádném případě nepovažujeme za administrativní zátěž. Umožnily nám zvýšit kvalitu našich služeb ve prospěch našich zákazníků, a proto se jimi řídíme. Veškeré naše procesy probíhají v souladu s oborovou normou ISO 17100:2015 stanovující požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, řízení kvality a projektů včetně smluvních podmínek a postupů poskytování služby. Součástí normy jsou také definice procesů tvorby překladů a s nimi souvisejících hledisek, jako je například prokazování kvality a sledovatelnosti. Rovněž se řídíme normou ISO 9001:2015 stanovující požadavky na systém řízení kvality obecně.

Napište si o cenovou nabídku nejen na ekonomické překlady.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty