top_img

Technické překlady

Technické překlady nabízíme všem společnostem pohybujícím se v různých odborných oborech, které vyžadují služby nejvyšší kvality a úrovně. Záleží nám na kvalitě, nikoliv kvantitě. A proto víme, že závažnost správnosti a přesnosti překladu technickýcha odborných dokumentů je na prvním místě.

Proč je preciznost důležitá?

Důležitost přesnosti překladu technických a odborných dokumentů lze snadno ukázat na striktně oborovém výrazu „mrtvý muž“, který se vyskytuje v souvislosti s kolejovými vozidly. V tomto případě mrtvý muž není žádným opravdovým mrtvým mužem, ale jedná se o velmi důležitý výraz označující systém detekce bdělosti řidiče. Pokud by neznalý překladatel výraz přeložil doslova, mohl by kupříkladu způsobit problém v lokalizaci palubního softwaru, zanést chybu do celé obsáhlé dokumentace anebo díky této chybě dokonce ohrozit proces homologace celého kolejového vozidla.

Zajistíme komplexní překlady:

  • technických manuálů
  • instrukcí, návodů, příruček pro obsluhu
  • kusovníků
  • dokumentace ke strojům a zařízením
  • technických výkresů (CAD programy)
  • terminologických slovníků

Merciere se specializujena omezené množství jazykových kombinací, kterými jsou především evropské jazyky. Překládáme z angličtiny, němčiny, francouzštiny, slovenštiny, polštiny, maďarštiny, ruštiny a rumunštiny do českého jazyka a naopak. Samozřejmostí jsou také překlady mezi různými jazykovými kombinacemi.

Kromě nejlepších odborníků a lingvistů využíváme také specializované softwary, takzvané CAT nástroje. Tyto nejnovější technologie nejen zvyšují kvalitu překladů, ale také snižují vaše výdaje.

Proč tomu tak je? Tyto nástroje pracují s tzv. překladovou pamětí (TM). Základní princip spočívá v tom, že jednou přeložené věty není nutné překládat znovu a znovu. Naše práce je díky tomu rychlejší, levnější, ale zejména konzistentnější v terminologii a tím pádem kvalitnější.

Dodržujme oborové normy

Oborové normy v žádném případě nepovažujeme za administrativní zátěž. Umožnily nám zvýšit kvalitu našich služeb ve prospěch našich zákazníků, a proto se jimi řídíme. Veškeré naše procesy probíhají v souladu s oborovou normou ISO 17100:2015 stanovující požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, řízení kvality a projektů včetně smluvních podmínek a postupů poskytování služby. Součástí normy jsou také definice procesů tvorby překladů a s nimi souvisejících hledisek, jako je například prokazování kvality a sledovatelnosti. Rovněž se řídíme normou ISO 9001:2015 stanovující požadavky na systém řízení kvality obecně.

Napište si o cenovou nabídku nejen na technické překlady.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty