top_img

Právní překlady

V Merciere provádějí překlady právních dokumentů výhradně odborníci. Právo je složitá a riziková oblast, kterou tvoří desítky zákonů, novel a vyhlášek, které se neustále mění, aktualizují a doplňuji. Naši překladatelé jsou profesionálové, kteří se na právo specializují, rozumí mu, uvědomují si souvislosti a dopady a používají správnou terminologii v souladu s EUR-Lex, včetně odpovídající právní stylistiky.

Náš překladatel právu rozumí

Překladatelé společnosti Merciere disponují dokonalou znalosti cizího jazyka, mají vysoké právní povědomí a mají odpovídající vzdělání právního charakteru. Nabízíme služby všem společnostem, které vyžadují překlady právních dokumentů nejvyšší kvality.

Merciere zajistí komplexní překlady těchto právních dokumentů

  • smlouvy (kupní, pracovní, nájemní)
  • notářské zápisy
  • stanovy
  • obchodní podmínky
  • plné moci
  • výpisy z obchodního rejstříku

Merciere se specializuje na omezené množství jazykových kombinací, kterými jsou především evropské jazyky. Překládáme z angličtiny, němčiny, francouzštiny, slovenštiny, polštiny, maďarštiny, ruštiny a rumunštiny do českého jazyka a naopak. Samozřejmostí jsou také překlady mezi různými jazykovými kombinacemi.

Kromě nejlepších odborníků a lingvistů využíváme také specializované softwary, takzvané CAT nástroje. Tyto nejnovější technologie nejen zvyšují kvalitu překladů, ale také snižují vaše výdaje.

Proč tomu tak je? Tyto nástroje pracují s tzv. překladovou pamětí (TM). Základní princip spočívá v tom, že jednou přeložené věty není nutné překládat znovu a znovu. Naše práce je díky tomu rychlejší, levnější, ale zejména konzistentnější v terminologii a tím pádem kvalitnější.

Dodržujeme oborové normy

Oborové normy v žádném případě nepovažujeme za administrativní zátěž. Umožnily nám zvýšit kvalitu našich služeb ve prospěch našich zákazníků, a proto se jimi řídíme. Veškeré naše procesy probíhají v souladu s oborovou normou ISO 17100:2015 stanovující požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, řízení kvality a projektů včetně smluvních podmínek a postupů poskytování služby. Součástí normy jsou také definice procesů tvorby překladů a s nimi souvisejících hledisek, jako je například prokazování kvality a sledovatelnosti. Rovněž se řídíme normou ISO 9001:2015 stanovující požadavky na systém řízení kvality obecně.

Napište si o cenovou nabídku nejen na profesionální právní překlad.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty