top_img

Ceny

Tvorba cen bývala v překladatelských agenturách v České republice i v zahraničí velmi různá. Merciere uplatňuje nejspravedlivější účtovací jednotku za běžné překlady (bez soudního ověření) - zdrojové slovo. Zdrojové znamená, že je to slovo ve zdrojovém dokumentu, který se bude překládat do cizího (cílového) jazyka. Ve vztahu ke klientovi je to naprosto transparentní způsob účtování. Každý je ihned schopen třeba z wordovského dokumentu říci, kolik zaplatíte.

Transparentnost, přímost, jednoduchost... to je filozofie agentury Merciere.

Proč slovo?

Za všechno můžou CAT nástroje. Při jejich používání je prvním krokem ke zjištění množství textu a jeho opakování úvodní analýza. Ta zjistí, kolik je v dokumentu slov a jaká je míra opakování uvnitř dokumentu samotného, a v překladové paměti (TM), pokud byla pro projekt/klienta vytvořena.

Merciere neuznává metodu normostran

Na trhu stále existují agentury, které se s účtováním na slova nemohou smířit a trvají na metodě normostrany. Neznalému klientovi definují normostranu jako počet znaků bez mezer + počet slov, to vše děleno 1800.

Jindy však může vypadat definice normostrany i takto: počet znaků s mezerami děleno 1600. Nebo dokonce takto: 1500 znaků s mezerami. A to vše účtované z cílového jazyka. Klient pak do poslední chvíle neví, zdali ho projekt bude stát 10 000,- nebo 12 000,- nebo snad 15 000,-. Rozdíly jsou významné.

Merciere hraje fér

Díky využívání CAT nástrojů Merciere účtuje překlady na zdrojová slova a výjimku tvoří pouze přepis rukopisu a překlady velmi špatných scanů. Ty se účtují na slova v jazyce cílovém. Všechny ostatní formáty jako odemčené PDF soubory, kvalitní scany, excely, powerpointy, html, xml, soubory vektorové grafiky jako InDesign, FrameMaker, PageMaker nebo CAD soubory pocházející z Corelu, AutoCAD atd. jsou po mírných úpravách zpracovatelné v CAT nástrojích.

Napište si o cenovou nabídku.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2023 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty