top_img

Naše vize

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ - T. G. Masaryk

Tato slova údajně pronesl první československý prezident T. G. Masaryk. Společnost Merciere přijala tato slova za vlastní. Připomínají nám, proč jsme si zvolili zrovna tento obor. Překladatelství nevnímáme jako pouhé zaměstnání, ale jako poslání a službu lidem. Lidé ve společnosti Merciere jsou nejen profesionálové v oboru, ale také obyčejní lidé, kteří se rozhodli svůj dar předávat dál.

„Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno.” - J. A. Komenský

Svět se od Masarykových časů změnil k nepoznání. Lidé z celého světa cestují za zábavou, kulturou, poznáním i prací. Jednotlivé země a jejich kultury se čím dál více prolínají. Je stále důležitější dokázat porozumět cizím jazykům správně. A to zejména v odborných oblastech, kde může jakákoliv nesrovnalost v přeloženém textu znamenat projev nedostatečné profesionality a úcty k zahraničnímu partnerovi.

„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.” - L. Wittgenstein

Překlady vnímáme jako rovnocennou součást každého produktu a služby, na jejichž nadprůměrné kvalitě a naprosté přesnosti závisí úspěch každé společnosti. Společnosti, která si svých klientů váží a chce jim poskytovat pouze služby na nejvyšší úrovni daného oboru, právě tak jako to činí profesionální překladatelská agentura Merciere.

„Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované k jednoduchému.“ - A. de Saint-Exupéry

Vítáme novinky v oblasti moderních informačních technologií, které překladatelství posunují neustále výše. Vysoce odborné texty vyžadují více než klasické slovníky. Našimi užitečnými pomocníky se proto staly CAT nástroje, specializované jazykové softwary, které činí práci našich zaměstnanců mnohem rychlejší, efektivnější, konzistentnější, terminologicky i pravopisně přesnější a tedy kvalitnější.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty