top_img

Překladatelské procesy

Zkušenost Merciere ukazuje, že výrobní a obchodní společnosti koncentrují svoje úsilí do vývoje, zlepšování strategie a zvyšování efektivity, ale pro obchod velice důležitá KOMUNIKACE má jen většinou malou prioritu. Stačí si jen uvědomit, že kvalitní překlady a kvalitní, jazykově korektní prezentace, jsou základní součástí komunikace a ta je jedním nejdůležitějších pilířů úspěšného prodeje.

Překlad jako služba

Cílem Merciere je podpořit všechny své zákazníky, aby jazykové služby jako překlady, tlumočení a lokalizace, začali vnímat jako služby vysoké důležitosti. V moderních společnostech už přece dokumentaci ke strojům také netvoří každý, kdo má vysokoškolský diplom z fakulty ČVUT. A stejně tak překlady stejné dokumentace nemůže kvalifikovaně překládat kdokoli, kdo má v té chvíli v kanceláři čas anebo někdo, kdo pracoval 2 roky v USA jako Au-pair.

Identifikace potřeb a nastavení procesů

V Merciere jsme hrdí na to, že úspěšně pomáháme klientům s identifikací jejich překladatelských potřeb. Důkazem toho jsou klienti, kteří nám popsali toky své dokumentace a my jsme jim na oplátku nastavili překladatelské procesy tak, abychom své procesy vzájemně sladili a na konci byl výstup v podobě kvalitních a konzistentních překladů. Spolupráce vždy začíná zjištěním potřeb klienta, následuje analýza a poté soubor opatření a doporučení.

Díky CAT nástrojům a jim podobným technologiím Merciere z klientových starších překladů připraví překladové paměti (TM) anebo s klientovou pomocí vytvoří terminologické databáze (TB) a ty se pak v nově nastaveném procesu nekompromisně používají.

Chcete ve své společnosti pomoci správně nastavit překladatelské procesy? Kontaktujte nás.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty