top_img

Případová studie

Klientem agentury Merciere se stala společnost s obchodní působností v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, jejíž mateřská společnost má sídlo ve Francii. Oborem podnikání klienta je prodej vybavení kanceláří, škol, skladů a domácností přes internet.

Cílem klienta bylo, abychom dodali kvalitní překlady z češtiny do slovenštiny, polštinymaďarštiny s důrazem na to, aby v těchto textech bylo obsaženo, s ohledem na optimalizaci pro vyhledávače, co možná nejvíce vhodných klíčových slov k danému výrobku.

Speciálně pro účely tohoto projektu byly zřízeny 3 překladatelské týmy o 3 členech (všichni rodilí mluvčí daného jazyka), které prošly školením copywriterů a marketingových specialistů ze strany klienta. Zde byly jasně definovány požadavky na používání správných klíčových slov a formou dialogu byla zvolena nevhodnější forma interpretace obsahu.

Pomocí CAT nástrojů společnosti, jsme nejprve nadefinovali klíčovou terminologii (TB), nechali ji přeložit a následně klientem ověřit a schválit. Dalším krokem bylo vytvoření překladové paměti (TM) z již existujících překladů. Posledním krokem bylo sloučení našich překladatelských procesů s procesy klienta, v rámci čehož jsme zejména řešili otázky struktury vstupních a výstupních dat (formát .xml). Po úspěšném nastavení se celý projekt zpracovává v CAT nástroji SDL Trados Studio 2019.

Po šesti měsících a zhruba 600 000 přeložených slovech klient vidí nárůst návštěvnosti webu o 20 % a po jednom roce a zhruba 1 700 000 přeložených slovech je to meziročně o 40 % vyšší míra návštěvnosti.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty