top_img

Zkušenost

Merciere pracuje na základech efektivního řízení zdrojů a to jak ve smyslu organizace projektových manažerů, tak ve smyslu efektivního řízení překladatelů. To vše by nebylo možné bez předchozích bohatých profesionálních zkušeností zaměstnanců a spolupracovníků z překladatelského průmyslu.

Přidaná hodnota

V týmové zkušenosti spočívá ona přidaná hodnota, kterou vám ke každému projektu Merciere dává. Je to to nejlepší z oblasti projektového řízení. V praxi to znamená, že díky zkušenostem, propracovanému systému řízení, kontroly a nejlepším praktikám věnuje Merciere vašemu projektu pozornost v jiných aspektech než naše konkurence.

Kvalita

Merciere má za účelem udržení svých procesů v udržitelné podobě, monitorování a zlepšování zaveden svůj vlastní systém řízení kvality. Je postaven na dvou pilířích. Tím prvním je norma ISO 9001:2015, která definuje obecné požadavky na řízení procesu kvality a tím druhým je oborová norma ISO 17100:2015. Ta jasně definuje překladatelský proces od výběru dodavatele, jeho hodnocení, přes dílčí fáze překladatelského procesu a úpravy vztahu mezi klientem a poskytovatelem překladatelských služeb.

bottom_img
bottom_shadow

© 2015 - 2024 Merciere | Reference | Mapa webu | Bezpečnostní informace | Kontakty